Tarinasäveltäminen » Kehittäjä

päivitetty 25.5.2018

Hakomäki on kehittänyt luovaan musiikilliseenilmaisuun ja vuorovaikutukseen perustuvan tarinasäveltämisentyöskentelymuodon, joka antaa mahdollisuuden käsitellä ajatuksia jajakaa kokemuksia musiikin avulla.

(TIEDOTE 04.11.2008)

Duodecimin kulttuuripalkinto (5 000 euroa) myönnetään tänä vuonna pianonsoiton opettaja, psykoterapeutti,musiikkiterapeutti, filosofian maisteri Hanna Hakomäelle. Palkintojaetaan 04.11.2008 Turussa Duodecimin järjestämässä Terveys, sairaus jakulttuuri -seminaarissa.

 

Duodecimin kulttuuripalkinto jaetaan vuosittainhenkilölle tai työryhmälle, joka on työllään merkittävästi edistänytterveyden, sairauden ja kulttuurin keskinäisten yhteyksien ymmärtämistä.

 

STT info tästä


Tarinasäveltämisen® idea on syntynyt 17.4.2000 Kyyhkyspuiston päiväkodissa Espoossa alle kouluikäisten lasten luovassa musiikkitoiminnassa 17.4.2000.

Tarinasäveltämisen kehittäjä on musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, pianonsoitonopettaja,  filosofian tohtori Hanna Hakomäki.


Tarinasäveltämisen idea sai alkunsa Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin 3-vuotisessa terapeuttisesti suuntautuneessa musiikkikasvatusprojektissa. Projektin tarkoituksena oli tutkia ja kehittää musiikkiterapeutti Kaarlo Uusitalon keksimän  Kuvionuotit -merkkijärjestelmän mahdollisuuksia pienten lasten soitonopetuksessa.  Hanna suunnitteli, toteutti ja kehitti projektia päiväkodissa 3-7-vuotiaiden lasten parissa. Päiväkodissa oli myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia.

Hanna oli kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen erikoistuneen Resonaarin musiikkikoulun alkutaipaleen päätoiminen soitonopettaja ja myöhemmin vastaava opettaja vuosina 1999-2003. Koulussa käytetään pääsääntöisesti nuottikirjoitusjärjestelmänä Kuvionuotit –menetelmää.

 

Myöhemmin Hanna käytti ja kehitti tarinasäveltämisen sovelluksia erilaisissa yhteyksissä eri oppilaitoksissa ja toimipaikoissa erilaisten kohderyhmien kanssa:pianonsoiton ryhmäopetuksessa, lasten luovassa toiminnassa ja pianonsoitonopetuksessa, kehitysvammaisten ryhmätoiminnassa ja soitonopetuksessa sekä musiikkiterapian lähestymiskeinona.

 

Hanna Hakomäki on kehittänyt luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja vuorovaikutukseen perustuvan tarinasäveltämisen työskentelymuodon, joka antaa mahdollisuuden käsitellä ajatuksia ja jakaa kokemuksia musiikin avulla.Tarinasäveltäminen soveltuu erityisesti lasten musiikkiterapian menetelmäksi. Siitä voivat hyötyä myös aikuiset ja erityistä tukea tarvitsevat, joille omien tunteiden ilmaiseminen puhumalla on syystä tai toisesta rajoittunutta.

 

Tarinasäveltämisen tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus vapaaseen musiikilliseen ilmaisuun ilman opettamista ja ohjaamista. Musiikin ja tarinan avulla lapsi voi käsitellä asioita, joita ei muuten osaisi tai uskaltaisi. Osana perheterapiaa tarinasäveltäminen voi lisätä myös perheen myönteistä vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa syntyvä sävellys kirjoitetaan puhtaaksi ja esitetään.Kun teos on kirjattu muistiin, siihen voidaan palata uudelleen monilla tavoilla.

 

Hanna Hakomäki on toiminut pitkään ja monipuolisesti pianonsoiton opetuksen ja musiikkiterapian parissa sekä järjestänyt erilaisia kehitysvammaisten luovan ilmaisun ja kulttuurileirejä. Hän valmistui pianonsoiton opettajaksi Helsingin konservatoriosta vuonna 1990 ja musiikkiterapeutiksi Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksesta vuonna 1991. Käytännön kuntoutus- ja terapiatyön lisäksi hän on aktiivisesti opettanut tarinasäveltämisen käyttöä kiinnostuneille, kirjoittanut kirjan Tarinasäveltämisen taito, tehnyt aiheesta pro gradu -tutkielman(2005) sekä väitöskirjan (2013) Jyväskylän yliopistoon. Hän toimii tällä hetkellä musiikkiterapeuttina yksityisvastaanotollaan nimeltä ”Säveltarinoita” Helsingissä Toukolassa ja Korialla Kouvolan kupeessa. Hanna toimii myös työnohjaajana (Helsinki, Turku, Kouvola) sekä kouluttajana ympäri Suomea.

Hanna Hakomäki on toiminut monipuolisesti musiikin ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa pitkään. Hän on ollut mukana leiritoiminnassa vuosina 1983-2009 yhteistyössä Uudenmaan erityispalvelun ja Uudenmaan vammaispalvelusäätiön kanssa. Soitonopettajan työssään Hanna on toteuttanut ajatusta, että kaikki ihmiset voivat löytää musiikista keinon ilmaista itseään ja nauttia siitä tarvittaessa yksilölliset erityistarpeet huomioon ottaen. Hän on toiminut pianonsoitonopettajana oppilaitoksissa, joissa kunnioitetaan oppilaiden yksilöllisyyttä ja musiikin monimuotoisuutta mm. Eiran musiikkikoulussa Helsingissä  ja Kansalaisopisto Jukolassa Klaukkalassa.

Tarinasäveltämisen idean syntymisen jälkeen löytyi yhteys sadutukseen, jossa on paljon samantapaisia piirteitä kuin tarinasäveltämisessä. Hanna on toiminut vuodesta 2001 aktiivisesti sadutuksen ympärillä alun perin STAKESissa toimineessa "Lapset kertovat" tutkija- ja kehittäjäryhmässä, nyttemmin Lapset kertovat ja toimivat ry:n tutkija- jakehittäjäverkostossa.

Väitöskirja Storycomposing as a path to a child’s inner world. A collaborativemusic therapy experiment with a child co-researcher valmistui v. 2013.

Väitöskirja, vastaa kysymykseen, kuinka Tarinasäveltäminen toimii lasten musiikkipsykoterapian lähestymiskeinona.

Hanna Hakomäen pro gradu –tutkielma valmistui Jyväskylän yliopistoon vuonna 2005.

Siinä hän esittelee katsauksen tarinasäveltämisen syntyyn ja historiaan sekä sen moniin mahdollisuuksiin erilasten kohderyhmien kanssa toimiessa. Merkittävin osa tutkielmaa on tarinasäveltämisen mallin esitteleminen musiikkiterapian lähestymiskeinona.

Hakomäki, H. (2005). Tarinasäveltäminen – uusimusiikkiterapian malli ja käytännöt. Jyväskylän yliopisto. Musiikinlaitos. Musiikkiterapia. Pro gradu –tutkielma.  

Tutkielman voi lukea tästä.

 

Tarinasäveltämisen musiikkiterapian mallit ovatmuotoutuneet pääosin Hannan Mannerheiminlastensuojeluliiton lasten ja nuorten kuntoutussäätiön eri toimintayksiköissä tekemässä työssä. Tällä hetkellähän toimii musiikkiterapeuttina yksityisvastaanotollaan Helsinsingissäja Kouvolassa / Säveltarinoita.

 

Julkaisuja:

Karlsson, L., Hakomäki, H., Hohti, R., Lähteenmäki, M.,Olli, J. & Tammi, T. (2014). Lapsinäkökulmainen tutkimus ja hyvinvointi.Nuorisotutkimus, 2014, 32 (2).

Karlsson, L., Hohti, R., Tammi, T., Olli, H. & Hakomäki,H. (2014). Päättäjä, kuuntele lasta! Kasvatus, 2014, 45(1), 65-66.

Hakomäki,H. (2013). Storycomposing as a path to a child’s inner world. A collaborativemusic therapy experiment with a child co-researcher. (Doctoral dissertation).Jyväskylä Studies in Humanities 204. University of Jyväskylä, Finland. 

Hakomäki,H. (2012). Storycomposing in music therapy. A collaborative experiment with ayoung co–researcher. In G. Trondalen & K. Stensæth (Eds.), Barn, musikk,helse (pp. 147–171). Oslo, Norway: NMH-publikasjoner 2012: 3. 

Hakomäki, H. (2009). Storycomposing: An Interactive and Creative Way to ExpressOne's Own Musical Inventions, in Turgeon, W.C. (ed.) Creativity and the Child: Interdisciplinary Perspectives. Inter-Disciplinary Press: Oxford, United Kingdom.


Hakomäki, H. (2008). Tarinasäveltäminen® antaa tarinoille sävelet ja saa ne kuuluviksi ja näkyviksi. Nappi, 2008, Nro1, 18-21.

Hakomäki, H. (2007). Tarinasäveltämisen taito. Juva: PS-kustannus.

Hakomäki, H (2006). Tarinasäveltäminen - tarinoita sävelin. Teoksessa Karlsson, Liisa (toim.). Lapset kertovat- Työpapereita 9/2006. Stakes 2001. Stakesin monistamo.

Hakomäki, H. (2005). Tarinasäveltäminen - uusi musiikkiterapian malli ja käytännöt. Jyväskylän yliopisto. Musiikkiterapian maisteriohjelma. Pro gradu.


Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 2005, 20(1), 38-61.

Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen - taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 2004, 19(1), 43-62.

Hakomäki, H. (2002). Kuvionuoteilla tarinasäveltämään. EriKa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto, 3/2002,45-46.

Yhteystiedot:

Hanna Hakomäki

p. 040 5541443

hanna.hakomaki(at)musiikkiterapia.fi

 Säveltarinoita, Hämeentie 128, 00560 HELSINKI, 040 5541443