Käytäntöä/Julkaisuja

Päivitetty 3.1.2015

Karlsson, L., Hakomäki, H., Hohti, R., Lähteenmäki, M.,Olli, J. & Tammi, T. (2014). Lapsinäkökulmainen tutkimus ja hyvinvointi.Nuorisotutkimus, 2014, 32 (2).

Karlsson, L., Hohti, R., Tammi, T., Olli, H. & Hakomäki,H. (2014). Päättäjä, kuuntele lasta! Kasvatus, 2014, 45(1), 65-66.

Hakomäki,H. (2013). Storycomposing as a path to a child’s inner world. A collaborative music therapy experiment with a child co-researcher. (Doctoral dissertation).Jyväskylä Studies in Humanities 204. University of Jyväskylä, Finland.

Hakomäki,H. (2012). Storycomposing in music therapy. A collaborative experiment with a young co–researcher. In G. Trondalen & K. Stensæth (Eds.), Barn, musikk,helse (pp. 147–171). Oslo, Norway: NMH-publikasjoner 2012: 3. 

Hakomäki,H. (2009). Storycomposing: An Interactive and Creative Way to Express One’s Own Musical Inventions, in Turgeon, W.C. (ed.) Creativity and the Child:Interdisciplinary Perspectives. Inter-Disciplinary Press: Oxford, UnitedKingdom.

Hakomäki, H. (2008). Tarinasäveltäminen antaa tarinoille sävelet ja saa ne kuuluviksi ja näkyviksi. Nappi, 2008, Nro1, 18-21.

Hakomäki, H. (2007). Tarinasäveltämisen taito. Juva: PS-kustannus.

Hakomäki, H (2006). Tarinasäveltäminen – tarinoita sävelin. Teoksessa Karlsson, Liisa (toim.). Lapset kertovat… Työpapereita 9/2006. Stakes 2001. Stakesin monistamo.

Hakomäki, H. (2005). Tarinasäveltäminen – uusi musiikkiterapian malli ja käytännöt. Jyväskylän yliopisto. Musiikkiterapian maisteriohjelma. Pro gradu.

Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 2005, 20(1), 38–61.

Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen – taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 2004, 19(1), 43–62.

Hakomäki, H. (2002). Kuvionuoteilla tarinasäveltämään. EriKa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto, 3/2002, 45-46.


Artikkeleita, joissa käsitellään tarinasäveltämistä:

Pesonen, H. (2005). Feel the Beat. Tempus. Stora Enso Quarterly Magazine 3/2005, 28–35.

Peltoranta, J. (2003). Tarinasäveltäminen on elävää lasten kulttuuria ja terapiaa. Lastentarha. Varhaiskasvatuksen ammattilehti, 2/2003, 50–52.

Myllylä, H.(2002). Lasten musiikkikulttuurista ja musiikkikasvatuksen haasteista. Synkooppi. Op. 69, 4/2002, 19–22.

Tenhunen, I. (2002). Sadutus on sitä, että aikuinen kuuntelee kerrankin hiljaa lasta. Tukilinja. Nro 2 / Hutikuu-toukokuu 2002, 25–26.

Aalto, M. (2001). Suomalainen keksintö kuvionuotit mullistavat musiikin opetuksen. Seura. Nro 4, 26.1.2001, 38–41.


Säveltarinoita, Hämeentie 128, 00560 HELSINKI, 040 5541443