Päivitetty 15.4.2016


Helsingin seudun kesäyliopisto kouluttaa 2016:


Lisätietoja tämän sivuston koulutus-osiosta.

***********************************

TARINASÄVELTÄMINEN 
16 vuotta 
17.4.2016

Juuri nyt työtapaa sovelletaan
erityisesti muistisairaiden parissa
sekä perheiden kanssa työskenneltäessä.
Myös tarinasäveltäjän oma työskentely on
suurennuslasin alla.

Juhlitaan 
yhdessä tai erikseen!
Ajankohtaista/News

päivitetty 3.1.2015

Tampereen kesäyliopisto järjestää:

Tarinasäveltämisen peruskurssi (4 op)

 Ajankohta:

Koulutuspäivät: 13.-14.2.2015 (pe klo 16-20 ja la klo 9-16)

Työnohjaukset: 27.3. ja 28.3.2015 (klo  9-13, lisäksi tarvittaessa klo 15-19)

Perjantaina 27.3. (klo 10-14 ja 16-20) työnohjausjärjestetään vain jos ilmoittautuneita työnohjausosioon on enemmän kuin 12.

 

Opetuspaikka: Tampere. Tarkemmat koulutuspaikat ilmoitetaankoulutukseen tulijoille.

 

Kouluttaja: FT Hanna Hakomäki                            

Tarinasäveltämisen kehittäjä, musiikkiterapeutti,psykoterapeutti (Valvira), työnohjaaja (STOry), musiikkioppilaitoksensoitonopettaja, erikoistumassa perhe- ja pariterapian psykoterapeutiksi.

Hanna Hakomäki sai vuonna 2008 KulttuuripalkinnonSuomalainen lääkäriseura Duodecimilta Tarinasäveltämisen kehittämisestä.

www.tarinasaveltaminen.fi

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ammattilaiset,musiikkileikkikoulujen opettajat, musiikinopettajat, kerhonohjaajat, opettajat,sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, terapeutit jne.

 

Sisältö: Tarinasäveltäminen® on omaan musiikilliseenilmaisuun ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa. Tarinasäveltäminen onosoittautunut helpoksi ja luontevaksi tavaksi niin lapsille kuin aikuisille jaerityistä tukea tarvitseville ilmaista ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaanuudella luovalla tavalla.

Tarinasäveltämisen keinoja voi käyttää lasten, nuorten,erityistä tukea tarvitsevien, kehitysvammaisten ja vanhusten kanssatyöskennellessä.

 

Se sopii toimintamuodoksi esimerkiksi: päiväkotiin, musiikkileikkikouluun,soittotunneille, kerhoihin, kouluun, hoivakoteihin sekä kuntoutukseen jamusiikkiterapiaan.

 

Menetelmää voi soveltaa yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn.

Suoritustapa: Koulutukseen (4 op) sisältyy ennakkotehtävä,lähiopetus, omakohtainen kokemus tarinasävellyksen tekemisestä, tarinasäveltäminenoman alan kohderyhmän kanssa (vähintään 5 x 30 min), henkilökohtainentyönohjaus ryhmässä, kirjallinen työ. Koulutuksen suorittaneet kirjataanTarinasäveltämisen® koulutusrekisteriin.

14.2. toiminnalliseen päivään otetaan oma soitin mukaan! Tilastalöytyy myös piano / kosketinsoitin.

Oppimateriaali: Opettajan laatima materiaali.

Hinta: 430.00 €

Ensimmäinen ilmoittautumispäivä: 25.11.2014

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 30.01.2015

Linkki ilmoittautumiseen tästä

 

Lisätiedot:

www.tarinasaveltaminen.fi

 

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula,sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232

************************************************************************************

PAIMIO-AKATEMIA 2015, MLL:n Lasten ja Nuorten kuntoutussäätiö

Paimio-akatemiaon lasten hoito- ja kuntoutusalan ammattilaisille suunnattu asiantuntijaluentosarja,joka tuo ajankohtaisia näkökulmia lasten hoitoon ja kuntoutukseen.Paimio-akatemia edustaa monitieteellisyyttä, mukana myös Tarinasäveltäminen. Ohjelma tästä

************************************************************************************

TARINASÄVELTÄMINEN 14 VUOTTA
17.4.2014!!!

Kiitos kaikille kiinnostuksesta työmenetelmää kohtaan
ja tähänastisesta yhteistyöstä!

Väitöskirja, joka vastaa kysymykseen, kuinka Tarinasäveltäminen
toimii lasten musiikkipsykoterapian lähestymiskeinona on julkaistu.

Hakomäki,H. (2013). Storycomposing as a path to a child’s inner world. A collaborativemusic therapy experiment with a child co-researcher. (Doctoral dissertation).Jyväskylä Studies in Humanities 204. University of Jyväskylä, Finland.

***

Opiskelijat, tutkijat ja kaikki kiinnostuneet: Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan kansainvälisen kerronnan ja sadutuksen päivän aaton aattona

 

Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tuloksista ja näkökulmista: Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee?

 

Lasten äänet kuuluville!

Osallistava vuoropuhelu- ja yhteistyöseminaari

 

Aika ja paikka: 18.3.2014 klo 15–19, Itä-Suomen yliopisto,Savonlinnan kampus, Samposali A118, Kuninkaankartanonkatu 5-7

Videoyhteys Joensuun (E204, Educa) ja Kuopion kampuksille(Video1, Canthia)

Voit osallistua koko seminaariin tai sen osaan. Ilmainen sisäänpääsy.

 

klo 15-15.30 (esitys ja vuoropuhelua)

JOHDANTO SEMINAARIN AIHEISIIN: Lapsinäkökulmainen tutkimus –metodologiaa, menetelmiä ja tutkimuseettisiä tarkastelukulmia

Lapset toimivat osin eri tavoin kuin aikuiset ja tämä tuo haasteen myös heihin liittyvään tutkimukseen. Toisaalta alaikäisillä on tietoa ja näkökulmia, joita aikuisilla ei ole. Millaista tietoa he tuottavat ja mitä merkittävää tietoa saadaan lapsilta? Tarkastelen sitä, mitä on monitieteinen lapsinäkökulmainen tutkimus (mm. narratiivisuus, sadutusmenetelmä) ja miten sesijoittuu kasvatuksen, lapsitutkimuksen, lapsuudentutkimuksen kentälle.

Liisa Karlsson, professori Itä-Suomen yliopisto, Suomen Akatemian "Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluville!" –tutkimushankkeen johtaja, liisa.karlsson@uef.fi

 

klo 15.30-16 (esitys ja vuoropuhelua)

Lapset kamppailemassa oikeuksistaan – Homekoululakko lastennäkökulmasta ”Lapset toteuttavat aktiivista kansalaisuutta leikin kautta”

Koulujen sisäilmaongelmiin kantaa ottavat koululakot ovat lisääntyneet viime vuosina. Esityksessäni tarkastelen eräässä koululakossa mukana olleiden lasten näkökulmia ja osallistumiskokemuksia. Alustavien tulosten mukaan lapset eivät juuri kuvaa lakkoon osallistumista kansalaistoimijan näkökulmasta vaan pikemminkin totutuista sosiaalisista asemista käsin (esim.hyvä oppilas, totteleva lapsi). Kuitenkin, kertoessaan leikeistään ja muusta vertaistoiminnasta he hyödyntävät ympärillään käytävää keskustelua omiin tarkoituksiinsa. Leikki ja muu tutkiva toiminta voidaan tulkita lasten"aktiiviseksi kansalaisuudeksi".

Tuure Tammi, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, tuure.tammi@helsinki.fi                                   

 

klo 16.00-16.30 (esitys ja vuoropuhelua)

Ajan kanssa koululuokassa: aikanäkökulmia lastenetnografisissa kertomuksissa

Tutkin väitöstutkimuksessani lasten näkökulmaa kouluun. Kysyn, mitä koululuokassa tapahtuu lasten kertomana. Tutkimuksen osana kehitän avointa lapsinäkökulmaista lähestymistapaa ”Lapset etnografeina”, jossa lasten tehtävänä on kirjoittaa vapaasti havaintojaan, ajatuksiaan ja tarinoitaan. Esitykseni käsittelee aikaa, joka säätelee monin tavoin koulun toimintaa ja kietoutuu lasten arkipäivään ja heidän ”faktuaalisiin” ja ”fiktiivisiin”kertomuksiinsa.

Riikka Hohti, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto,Opettajankoulutuslaitos, riikka.hohti@helsinki.fi

Tauko

16.50-17.10 Mitä sadutus on? Suomalainen, EU:ssakinpalkittu, sadutusmenetelmä pähkinäkuoressa.

Liisa Karlsson, professori Itä-Suomen yliopisto,TelLis-hanke

 

klo 17.10-17.40 (esitys ja vuoropuhelua)

”Hän itkee missä koti on” – Turvapaikanhakijalasten saduissailmenevä hyvinvointi

Kerron tutkimuksesta, jossa olen ollut mukanaanalysoimassa  turvapaikanhakijalasten sadutusmenetelmällä kertomia tarinoita. Tarkastelen esityksessäni satuja UNICEF:n hyvinvointimallin (2007) ja Eric Allardtin (1976) having, loving,being -jaottelun valossa. Lapset puhuivat kertomuksissaan paljon hyvinvointia horjuttavista asioista. Turvattomuus, perhesuhteissa ilmenevät ongelmat ja väkivallan olemassaolo ovat aiheita, joista moni heistä halusi kertoa muille ihmisille.

Minna Lähteenmäki, FT, tutkija, Helsingin yliopisto,Opettajankoulutuslaitos, minna.lahteenmaki@helsinki.fi        

                

klo 17.40-18.10 (esitys ja vuoropuhelua)                                                

Vammaisten lasten toiveita aikuisille: Nähkää meidät, älkääpelkkää vammaa

Ammattihenkilöiden asenteilla on suuri vaikutus siihen,saavatko vammaiset lapset vaikuttaa oman elämänsä asioihin. Kerronkirjallisuuskatsauksesta, jonka alkuperäistutkimuksissa tietoa oli kerättyensisijaisesti vammaisilta lapsilta ja nuorilta itseltään. Lasten näkökulmastaoleellisia ovat aikuisten asenteet erilaisuutta, lapsen yksilöllisyyttä javahvuuksia sekä ympäristön vaikutusta kohtaan.

Johanna Olli, TtM, tohtoriopiskelija, Turun yliopisto,Hoitotieteen laitos,jmolli@utu.fi

 

klo 18.10-18.40 (esitys ja vuoropuhelua)

Omien työtapojen kehittäminen ja tutkiminen on mahdollistalapsia kuuntelemalla.

Alle kouluikäisen lasten keksiessä musiikillisia tarinoita syntyi idea työtapaan, jonka avulla voi ilmaista itseään, oppia tai vaikka työstää omia kokemuksia, tunteita ja ajatuksia siedettävään muotoon. Tämä työtapa,Tarinasäveltäminen, soveltuu erityisesti lapsille, mutta myös vaikka perheille tai ikäihmisille yksityisen ja yhteisen merkitysmaailman ymmärtämiseen ja jakamiseen. Kerron, miten avasin menetelmän mekanismia väitöstutkimuksessa yhdessä 14-vuotiaan nuoren kanssa.

Hanna Hakomäki, FT, musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, hanna.hakomaki@musiikkiterapia.net

 

Klo 18.40-19 Yhteiskeskustelua ja seminaarin päätös.

Liisa Karlsson, professori Itä-Suomen yliopisto,TelLis-hanke

Tervetuloa aktiivisin ja avoimin mielin!

 

TelLis ja LKT "Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluville!" –tutkimusryhmä sekä Itä-Suomen yliopisto


***


Seminaarit, Conferences


2014

18.-19.3.2014 Savonlinna, Itä-Suomen yliopisto, OKL, ’ Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tuloksista ja näkökulmista: Lapsetkertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluville!’: Omientyötapojen kehittäminen ja tutkiminen on mahdollista lapsia kuuntelemalla

May 7–9  2014. Oulu, the Finnish Society for Childhood Studies and theUniversity of Oulu, ’Values of Childhoodand Childhood Studies’.PAPER: Children’srights to be listened to and consulted with in rehabilitation and therapy

June 24 - 28, 2014. Toronto, Canada, 3rd International Conference of theInternational Association for Music & Medicine,  ’Music Medicine Through theLifeSpan’.PAPER: STORYCOMPOSINGAS A CHILD'S MUSIC PSYCHOTHERAPY METHOD

July 7 - 12, 2014. Krems, Austria, the World Congress of Music Therapy 2014, ’Cultural Diversity in Music TherapyPractice, Research and Education’. PAPER: STORYCOMPOSING PROMOTING CHILDREN'SVOICE


2013

15.11.2013. Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 5 A, Minervatori. Lapset kertovathyvinvoinnistaan – osaatko kuunnella? PAPER ja WORKSHOP: Tarinasäveltäminen – kohtaamisia lastensävelin. Seminaari

August 7-10, 2013. THE 9TH EUROPEAN MUSIC THERAPY CONGRESS, Oslo, Norway
SETTING THE TONE: CULTURES OF RELATING AND REFLECTING IN MUSIC THERAPY

Roundtable: Children, Music, Health. Storycomposing in MusicTherapy -principle thought's from a child’s perspective

Symposium: Therapeutic  Songwriting: Research andPractice: Storycomposing


2012

13.-17.6.2012. 7th NordicMusic Therapy Congress. Jyväskylä,Finland. PAPER: "A child’s meaning reconstruction process after a traumatic loss with the help of own storycompositions". WORKSHOP: "Children’s knowledge in music therapy research – Workshop for students and researchers".

2011

The Nordic Network of Research in Music,Culture and Health –MUCH. Oslo, Norway.

2010

9-12 June 2010 CHILDREN AND KNOWLEDGE PRODUCTION International Conference in Childhood Studies & The 3rd Finnish Childhood Studies Conference. Poster: A fresh reading of a Storycomposing process in music therapy with a teenage fellow researcher – a therapeutic narrative analysis approach. University of Jyväskylä, Finland. LaNKa - Multidisciplinary forum for childhood and youth research, University of Jyväskylä. The Finnish Society for Childhood Studies.

19.5.2010 International seminar on the Arts Therapies - ECArTE 2010. Arts Therapies - the potential for prevention, growth and recovery. 18.—19.5.2010. Paper: Storycomposing as an interactive and creative approach of music psychotherapy with children, adolescents and their families. Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28, Helsinki. European Consortium of Arts Therapies Education.

2009

19.7.2009 5th Global Conference Creative Engagements - Thinking with Children. 17th July - 19th July 2009. Mansfield College, Oxford, United Kingdom. Paper: Storycomposing - An interactive and Creative Way to Express One’s Own Musical Inventions. Oxford, UK. University of Wollongong, New South Wales, Australia

1.5.2009 The Nordic Conference of Music Therapy in Aalborg 30.4.-3.5.2009. Workshop: Storycomposing –  Workshop for Musical Interventions and Audience. Aalborg, Denmark. Aalborg University • Department of Communication and Psychology/Music Therapy.

8.1.2009 Lääkäripäivät 2009, 5.-8.1.2009. Tietoisku: Tarinasäveltäminen - ilmaisun ja kohtaamisen mahdollisuus muksusta mummoon. Helsingin messukeskus, Helsinki. Suomen lääkäriliitto, Duodecim.

2008

4.11.2008 Terveys, sairaus ja kulttuuri –seminaari. Duodecimin kulttuuripalkinnon 2008 saajan puhe, Turku, Duodecim

17.6.2008 International Conference on Phototherapy and Therapeutic Photography 16.-18.6. 2008. Paper with workshop: Storycomposing® with photos – music therapy meets phototherapy, University of Turku, Finland, University of Turku, The Finnish Phototherapy Association

2007

21.9.2007 ARTS IN ARTS THERAPIES 9th European Arts Therapies Conference 19.-22.9.2007. Workshop: Storycomposing, University of Tallinn, Estonia , ECArTE, The European Consortium for Arts Therapies Education

16.8.2007 7th European Music Therapy Congress 15.-19.8.2007. Paper: Storycomposing. NH Conference Hotel Koningshof, Eindhoven, Netherlands The Dutch Association for Music Therapy In cooperation with The European Music Therapy Confederation

2006

15.9.2006 LAPSET KERTOVAT… Sadonkorjuu ja yhteistyö-seminaari 15.–16.9.2006 merellä ja Tallinnassa. Workshop: Tarinasäveltäminen, Päiväkoti Naba, Tallinna / Tallinna Ülikool. Lapset kertovat ja toimivat ry sekä Tallinna Ülikool

2005

2.7.2005 Kongress samt musik- och kulturfestival 29 juni – 3 juli, 2005. Workshop: Tarinasäveltäminen - Tonberättning – Storycomposing. Jyväskylä Universitet, Finland. NUMU - Nordisk Union för Musikutbildare

15.5.2005. 13.-15.5.2005 The Royal Road to the Unconscious: Researching Unconscious Dimensions in Music Therapy. Paper: Storycomposing, Wilfrid Laurier University, Faculty of Music, Waterloo, Ontario, Canada. The Laurier Centre for Music Therapy Research (LCMTR)

2004

17.6.2004 6th European Music Therapy Congress June 16-20, 2004. Workshop: Storycomposing. The University of Jyväskylä, Finland. The Department of Music of the University of Jyväskylä in cooperation with among the others European Music Therapy Confederation


Säveltarinoita, Hämeentie 128, 00560 HELSINKI, 040 5541443