Koulutus

päivitetty 25.5.2018


Tarinasäveltämisen koulutusta järjestetään tarvittaessa ja pyydettäessä.

Helsingin seudun kesäyliopisto:

Tarinasäveltämisen perusteet, 4 opAika: Lähiopetus pe 13.5. klo 15.00–20.00 ja la 14.5. klo 9.00–16.30 Työnohjaus pe 3.6. klo 15.00–20.00 ja tarvittaessa la 4.6.…http://www.kesayliopistohki.fi/kurssit/tarinasaveltamisen-perusteet-4-op/

Tarinasäveltämisen perusteet, 4 op (täydentäminen) tai Tarinasäveltämisen alkeetHalutessasi voit osallistua vain lähiopetukseen 13.–14.5. (=Tarinasäveltämisen alkeet) tai täydentää jo aiempaa tietämystäsi rekisterikelpoiseksi osallistumalla toiseen teoriapäivään (14.5.), harjoitteluun ja…http://www.kesayliopistohki.fi/kurssit/tarinasaveltamisen-perusteet-4-op-kaksi-paivaa/

Paimio-akatemia 2015

23.4.2015

klo 15.00–16.30

   

Lapsen kohtaaminen jatoimijuuden säilyminen haasteiden ja kriisien
keskellä - Tarinasäveltäminen kerronnallisena musiikillisen keksinnän
keinona terapiassa ja tutkimuksessa

Hanna Hakomäki, FT, musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, erikoistumassaperhe- ja pariterapian psykoterapeutiksi, Säveltarinoita tmi

Kommenttipuheenvuoro

Pekka Lyytinen,
PsL, perheterapeutti

MLL:n Lasten jaNuorten Kuntoutussäätiö 

Paimio-akatemia on lasten hoito- ja kuntoutusalanammattilaisille suunnattu asiantuntijaluentosarja, joka

• tuoajankohtaisia näkökulmia lasten hoitoon ja kuntoutukseen

• edustaamonitieteellisyyttä.

Luennoitsijat tuovat kukin oman asiantuntemusalansa kokemus-ja tutkimustiedon yhteiseen keskusteluun ammattilaisille.

 

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan sinuakiinnostaviin iltapäiviin. Osallistuminen on maksutonta.

Tilaisuus sisältää

• asiantuntijanluennon

• säätiönasiantuntijan valmistellun kommenttipuheenvuoron

• kahvinlomassa keskustelua

Paikka: Paimion sairaala, luentosali 2. krs

Ilmoittautuminen: Pyydämme sinua ystävällisestiilmoittautumaan vähintään viikkoa (7 vrk) ennen tilaisuutta nettisivujemmekautta. Luentotilaisuuteen mahtuu enintään 50 osallistujaa.

 Lisätietoja: Nina Mellenius, kehittämispäällikkö

 

p. 040 501 7707, nina.mellenius (AT) mll.fi


**********************


Tarinasäveltämisen perusteet –kurssi, 4 opintopistettä
  • Tampereen kesäyliopistossa helmi-maaliskuussa 2015
  • ILMOITTAUTUMINEN NYT! tästä

Tarinasäveltäminen® on rekisteröity tavaramerkki ja ainoastaan rekisterikelpoisen koulutuksen käyneet henkilöt voivat käyttää tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan.
(Koulutusrekisteri on kouluttajalla.)


Tarinasäveltämisen koulutus on niin ikään tavaramerkkilain suojaamaa.

Vain tällä sivustolla ilmoitetaan rekisterikelpoisista koulutuksista.

Koulutuksia järjestetään yhteistyössä mm. Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvituksen (MLL) kanssa.


Tarinasäveltämisen perusteet –kurssi, 4 opintopistettä
  • Tampereen kesäyliopistossa helmi-maaliskuussa 2015
  • ILMOITTAUTUMINEN NYT! tästä
Tarinasäveltämisen jatkokurssi, 10 opintopistettä
  • järjestettiin viimeksi 2013-2014 yhteistyössä MLL:n Lasten ja Nuorten kuntoutussäätiön kanssa
Tarinasäveltäminen® on musiikilliseen keksintään ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa, joka soveltuu monenikäisille mummosta muksuun.

Työmenetelmää voi käyttää musiikkiterapian lähestymistapana, kuntoutuksen keinona, soitonopetuksen työvälineenä ja luovan ilmaisun menetelmänä.

Tarinasäveltäminen soveltuu musiikin ja luovan ilmaisun ammattilaisten sekä hoiva-, hoito-, kuntoutus- ja taidealojen ammattilaisten työvälineeksi.

Kouluttajina toimivat: tarinasäveltämisen kehittäjä, musiikkiterapeutti, pianonsoitonopettaja, työnohjaaja Hanna Hakomäki ja tarinasäveltämisen metodityönohjaaja, perhetyöntekijä, nuoriso- ja seikkailuohjaaja Veli-Matti Virtanen.


Tarinasäveltämisen jatkokurssi on työnohjauspainoitteinen (10 op).

Tarinasäveltäminen® on musiikilliseen keksintään ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa. Tarinasäveltämisessä tarinasäveltäjää kuunnellaan ilman ohjaamista ja opettamista ja teokset kirjataan muistiin. Soittimena käytetään usein pianoa tai kosketinsoitinta. Tarinasävellyksiä esitetään toiminnan kannalta merkitykselliselle ja tekijälle tärkeälle yleisölle. Tarinasäveltämistä voi tehdä eri-ikäisten kanssa: tarinasäveltämisen keinoja voi käyttää lasten, nuorten, erityistä tukea tarvitsevien, kehitysvammaisten ja vanhusten kanssa työskennellessä. Tarinasäveltäminen soveltuu luovan ilmaisun keinoksi, soiton- ja musiikinopetusmenetelmäksi ja sitä voidaan käyttää terapeuttisena lähestymistapana esim. osana perhekuntoutusta, itsenäisenä musiikkiterapia- ja kuntoutusmenetelmänä tai sen avulla voidaan yhdistää musiikkiterapiaa ja muita kuntoutusmuotoja. Toimintaa painotetaan tai suunnataan tavoitteiden mukaisesti ja se soveltuu yksilö-jaryhmätyöskentelyyn.

Sadutuksessa on samantapaisia piirteitä kuin tarinasäveltämisessä ja monenlaisia sovelluksia on kehitetty toiminnan periaatteita noudattaen. Koulutuksissa käytetään kuvionuotteja ja tutustutaan myös muihin kirjaamismahdollisuuksiin. Huvituksen koulutuksessa käytetään lisäksi seikkailullisia ja toiminnallisia menetelmiä. Kaunis ja monipuolinen luonto sekä Huvituksen ainutlaatuinen miljöö antavat tähän hienot puitteet. Koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä noin kahden kuukauden aikana oman alan kohderyhmän kanssa sekä kirjallinen työ.


Jatkokurssi kestää vuoden.

Kurssin pääsyvaatimukset ovat sosiaali-, terveydenhoito-, kasvatus-, musiikki- tai taidealan opinnot sekä suoritettu tarinasäveltämisen peruskurssi.

Jatkokurssilla hankitaan lisää tietoa ja taitoa käyttää tarinasäveltämisen mahdollisuuksia prosessin omaisesti lapsen / oppilaan / kuntoutujan lähtökohdista käsin.




Säveltarinoita, Hämeentie 128, 00560 HELSINKI, 040 5541443